Kontaktné údaje

PIPS SK s.r.o.

projektové, inžinierske a poradenské služby

Kontaktné údaje


PIPS SK s.r.o.

Mierová 30

821 05 Bratislava


tel.: 0905 617 161, 0904 582 315

e-mail: info@pips.sk


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 50521/B