Spoločnosť

PIPS SK s.r.o.

projektové, inžinierske a poradenské služby

Spoločnosť


Naša spoločnosť sa zaoberá projektovými, inžinierskymi a poradenskými službami v oblasti vodohospodárskych stavieb so špecializáciou na inžinierske siete - vodovody a kanalizácie. Vykonávame tiež činnosti stavebného a autorského dozoru na stavbách.


Počas našej pôsobnosti na trhu sme získali nespočetné množstvo cenných skúseností - história činnosti siaha až do roku 1992. 


Pilierom úspechu sú pre nás kvalitní pracovníci a neustála snaha zlepšovať naše služby.